Nieuwe rotonde in De Vleut? - BestBest - bestBest

Ga naar de inhoud

Nieuwe rotonde in De Vleut?

bestBest
Gepubliceerd door in Leefbaarheid ·
Tags: rotondecamperparkeerplaatsfijnstof
Visie Rotonde Sint Oedenrodeseweg en camper parkeerplaats

Tom Lassing, ook namens enkele buren (Mijn inspreektekst bij de eerste gemeenteraadsvergadering hier over)
7 januari 2022


Mag ik hier heel even mijn visie rondom de rotonde op de Sint Oedenrodeseweg geven?
Dit om uw discussie mogelijk iets meer inhoud te geven. Ik ben namelijk bang dat het nu allemaal vooral om de procedure gaat en niet om de achterliggende inhoud.

Er spelen enkele issues die van belang zijn.
De belangrijkste is misschien nog wel dat u uw besluit neemt op basis van ongelukken die zijn genomen in een totaal andere locatie situatie.
Er zijn vier zaken veranderd sinds die serie dodelijke ongelukken:
1. Je hoeft daar niet meer over te steken. Er is immers een fietspad richting de rotonde verderop bijgekomen.
2. De weg is flink smaller gemaakt.
3. Er mag nu nog slechts 60 gereden worden.
4. De bermen worden nu in de zomer wel kort gehouden rondom het punt.

Dat zijn nogal ingrijpende veranderingen die de situatie veel minder nijpend maken. Ik heb hier een rechtszaak om gevoerd met de gemeente. De gemeente wist het beter en won het op een strikte wetsuitvoering, niet omdat ze gelijk hadden. Het feit dat u nu met dit voorstel komt, bevestigd mijn gelijk. U geeft nu twee keer zo veel geld uit voor hetzelfde resultaat. Maar u komt nu ook in beweging op het moment dat de grootste nood door die eerdere stap al voorbij is. Het probleem is al half opgelost. De vraag is of die andere helft dan nu nog wel nodig is.  

Dan een ander belangrijk punt
U koppelt de ontwikkeling van die rotonde aan een nog te ontwikkelen camper parkeerplaats waarvoor de procedure in feite nog moet beginnen. Ik kan u nu al zeggen dat die procedure lang gaat duren.
Er is vanuit de buurt weerstand tegen.

Als u dus een bijdrage van de provincie laat lopen voor een bijdrage van de ondernemer, dan kan het wel eens twee keer nadelig voor u gaan uitvallen. U krijgt dan de provincie bijdrage niet en u loopt kans dat de procedure zodanig verloopt, dat de ondernemer alsnog van zijn plan afziet.
Daarbij is het de vraag of u als raad deze camper parkeerplaats plannen uiteindelijk zelf wel ziet zitten.

Met name de fijnstof cijfers zijn in De Vleut dramatisch te noemen. De slechtste situatie in heel Best en u gaat met de rotonde en de ontwikkeling van de Camper parkeerplaats juist die situatie nog verergeren. Ik weet niet of de Raad van State daar zo maar mee akkoord zal gaan. Ik weet wel dat ze dat gevraagd gaat worden. Ik hou al meer dan een jaar de fijnstof cijfers bij en kan u zeggen dat die heel beroerd zijn.

Met de koppeling aan een zeer discutabel commercieel plan neemt u een behoorlijk risico.
Waarom discutabel?
1. De gemeente stelt dat het camper parkeerplaats initiatief kleinschalig is. Maar landelijk gezien is kleinschalig minder of gelijk aan twaalf. De gemeente is voornemens te gaan tot 25. Dat is dus NIET kleinschalig en is dus tegen de lopende afspraken van kleinschaligheid in De Vleut in.
Tegelijk staat u toe om naast de parkeerplaats ook nog eens 400 meter extra weg in agrarische grond aan te leggen en het komt neer om een in feite gedoogd parkeerterrein definitief te laten verstenen en er een forse camper parkeerplaats op te vestigen.
Helaas zien we regelmatig dat dit soort parkeerplaatsen, die los van de woning van de initiatiefnemer staan, uiteindelijk een vrijplaats worden voor arbeidsmigranten en daklozen die dan in een oude camper gaan bivakkeren. Menig boerderijcamping is al een arbeidsmigrantencamping geworden en alle mooie bedoeling vooraf ten spijt, als de toeristen uitblijven kiezen ondernemers voor inkomsten en kijken ze niet meer zo nauw.

Zo'n grote camper parkeerplaats, los van de eigenaar woning, is pertinent geen beeldversterking in De Vleut.

Bezint eer gij begint.


Mail me op tom @ lassing.nl
Door Tom Lassing
bestBest
Terug naar de inhoud