Archief voor de ‘Geluid’ Rubriek

Openbare avond over vliegveld Eindhoven

woensdag, oktober 3rd, 2018

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject ...

Toenemende overlast vliegveld Eindhoven

woensdag, september 20th, 2017

Het vliegveld kiest er bewust voor om veel meer vliegtuigen in noordelijke richting op te laten stijgen. Dit om de Kempen gemeenten te ontlasten. Het gevolg is een toename van de overlast klachten omdat in het noorden van het vliegveld nu eenmaal veel meer mensen wonen. Het vliegveld heeft ook aangegeven ...

Vliegveld Eindhoven, grenzen aan de groei

woensdag, mei 10th, 2017

Over vliegveld Eindhoven zijn de nodige afspraken gemaakt. Helaas zijn gemaakte afspraken altijd achteraf weer aangepast/opgerekt in het voordeel van het vliegveld. Het aantal vliegbewegingen is daarom gigantisch toegenomen en ging van 18.000 vliegbewegingen in 2010 naar 43.000 die in 2020 gehaald gaan worden. Tot 2020 zijn er afspraken. Daarna ...

Heijmans gaat 95 woningen in Sonniuswijk bouwen

vrijdag, december 16th, 2016

De uitbreiding van Sonniuswijk krijgt verder vorm door de ontwikkeling van een extra 95 koopwoningen die Heijmans gaat realiseren. Waarom is dit door Best van belang? Bewoners van Sonniuswijk kiezen er vaak voor om, als ze naar het noorden moeten, via Best de A2 op te rijden. De extra huizen zullen dus ...

Eindhoven Airport informatie bijeenkomst

dinsdag, november 15th, 2016

Het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport heeft op zaterdag 19 nov in Knegsel een informatiebijeenkomst belegd over de toekomst van het vliegveld en over de nieuwe uitdagingen die opkomen, zoals ultrafijn stof in de omgeving en klimaatproblemen. Na 2020 is sterke verdere groei te verwachten. De bijeenkomst is er ...

DPD gaat uitbreiden op Westfields

vrijdag, oktober 16th, 2015

Vandaag werd bekend dat DPD het voornemen heeft om 100 miljoen euro te investeren in een nieuw distributiecentrum op industrieterrein Westfields, net over de A58 snelweg in Oirschot.

Helikopter leed (2)

woensdag, oktober 14th, 2009

Nota bene naast de plek waar voor dieren een oversteek over de A2 is gemaakt, wil een bewoner van Best graag een Helihaven aanleggen, zodat hij met helikopters kan gaan rondvliegen.

Efficiënte politie inzet

donderdag, juni 25th, 2009

Het aantal politieagenten in Best en omgeving is krap. De politie moet dan ook schipperen om al haar taken naar behoren te vervullen. Wat schetst mijn verbazing als ik een politie inzet zie, die mijn burgerpet te boven gaat.

Hoe geluidhinder ervaren wordt

dinsdag, februari 3rd, 2009

Een link naar een interessant onderzoek dat over geluidhinder gedaan is. Iets waar vooral beleidsmakers eens rekening mee mogen houden. Kijkt u hier eens en vertel daarna maar eens in dit forum hoe u er over denkt!

Geluidsdruk op Best

dinsdag, februari 3rd, 2009

De gemeente Best heeft in SRE verband geluidskaarten laten maken die laten zien dat het met de structurele overlast in Best wel meevalt. Ondanks dat we tegen twee snelwegen aanliggen, er veel industriële bedrijvigheid is, denk aan het laden en lossen van de distributie centra waar 's nachts heel wat ...