Archief voor de ‘Luchtvervuiling’ Rubriek

Bereikbaarheidsprioriteiten

dinsdag, maart 27th, 2018

Gevraagd aan de industrie en de grote bedrijven is het duidelijk, alles moet wijken voor hun bereikbaarheid. Onbereikbaar zijn kost geld en banen en dat gaat bij hen boven alles.. "ALLES" is echter een groot woord. Dat kan ook niet, want zou alles moeten wijken voor hun bereikbaarheid, dan zouden we ...

Wil het vliegveld ’s nachts open?

woensdag, september 27th, 2017

Van een doorgaans goed ingelichte bron kreeg ik de volgende gegevens door: Ze gaan proberen VLM toestellen te krijgen. Dan doel ik op de a330s. nou is hier een pijnlijk iets aan. Om de rotaties winstgevend te maken, moet het vliegveld ’s nachts open. Ze concurreren met Brussels Airport en Oostende. Als ...

Toenemende overlast vliegveld Eindhoven

woensdag, september 20th, 2017

Het vliegveld kiest er bewust voor om veel meer vliegtuigen in noordelijke richting op te laten stijgen. Dit om de Kempen gemeenten te ontlasten. Het gevolg is een toename van de overlast klachten omdat in het noorden van het vliegveld nu eenmaal veel meer mensen wonen. Het vliegveld heeft ook aangegeven ...

Uitbreiding vliegveld Eindhoven is belangrijk

maandag, mei 22nd, 2017

Volgens de directe van het vliegveld is de uitbreiding van het vliegveld belangrijk voor de regio. Immers kunnen bedrijven snel naar hun internationale vestigingen vliegen en kunnen ze ook materialen snel laten in of uitvliegen.

Geen vluchten na elven

maandag, mei 15th, 2017

Voor een publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu ...

Vliegveld Eindhoven, grenzen aan de groei

woensdag, mei 10th, 2017

Over vliegveld Eindhoven zijn de nodige afspraken gemaakt. Helaas zijn gemaakte afspraken altijd achteraf weer aangepast/opgerekt in het voordeel van het vliegveld. Het aantal vliegbewegingen is daarom gigantisch toegenomen en ging van 18.000 vliegbewegingen in 2010 naar 43.000 die in 2020 gehaald gaan worden. Tot 2020 zijn er afspraken. Daarna ...

Heijmans gaat 95 woningen in Sonniuswijk bouwen

vrijdag, december 16th, 2016

De uitbreiding van Sonniuswijk krijgt verder vorm door de ontwikkeling van een extra 95 koopwoningen die Heijmans gaat realiseren. Waarom is dit door Best van belang? Bewoners van Sonniuswijk kiezen er vaak voor om, als ze naar het noorden moeten, via Best de A2 op te rijden. De extra huizen zullen dus ...

Eindhoven Airport informatie bijeenkomst

dinsdag, november 15th, 2016

Het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport heeft op zaterdag 19 nov in Knegsel een informatiebijeenkomst belegd over de toekomst van het vliegveld en over de nieuwe uitdagingen die opkomen, zoals ultrafijn stof in de omgeving en klimaatproblemen. Na 2020 is sterke verdere groei te verwachten. De bijeenkomst is er ...

Ultra fijnstof groter probleem dan gedacht

woensdag, december 4th, 2013

Dat fijnstof een probleem is, daar zijn we ondertussen al achter. Helaas is fijnstof nog niet eens het grootste probleem. Ultra fijnstof, dus de nog veel kleinere delen, zijn nog schadelijker. Vooral autoverkeer is er de veroorzaker van. En laat nu een oplossing ook door de auto-industrie gevonden zijn. Lees ...

Luchtvervuiling een punt van zorg

zondag, september 1st, 2013

De bewoners van onze regio hebben vooral een relatie met het vliegveld via de geluidsproblematiek. Daarnaast echter noemen omwonenden ook vaak de luchtvervuiling als bron van zorg. Uit literatuurstudie blijkt dat effecten van een vliegveld op de luchtkwaliteit in de omgeving aantoonbaar zijn, maar relatief klein ten opzichte van de door ...