Archief voor de ‘Vliegveld Eindhoven’ Rubriek

Ingestorte parkeergarage wordt gesloopt

vrijdag, december 8th, 2017

De P1 parkeergarage van vliegveld Eindhoven, die 27 mei 2017 deels ingestort is, zal volledig worden gesloopt. De sloop gaat op 2 januari 2018 beginnen en zal drie maanden duren. Begin april zal BAM beginnen met de bouw van de nieuwe parkeergarage. De oplevering is naar verwachting in juni 2019.

Wil het vliegveld ’s nachts open?

woensdag, september 27th, 2017

Van een doorgaans goed ingelichte bron kreeg ik de volgende gegevens door: Ze gaan proberen VLM toestellen te krijgen. Dan doel ik op de a330s. nou is hier een pijnlijk iets aan. Om de rotaties winstgevend te maken, moet het vliegveld ’s nachts open. Ze concurreren met Brussels Airport en Oostende. Als ...

Toenemende overlast vliegveld Eindhoven

woensdag, september 20th, 2017

Het vliegveld kiest er bewust voor om veel meer vliegtuigen in noordelijke richting op te laten stijgen. Dit om de Kempen gemeenten te ontlasten. Het gevolg is een toename van de overlast klachten omdat in het noorden van het vliegveld nu eenmaal veel meer mensen wonen. Het vliegveld heeft ook aangegeven ...

Uitbreiding vliegveld Eindhoven is belangrijk

maandag, mei 22nd, 2017

Volgens de directe van het vliegveld is de uitbreiding van het vliegveld belangrijk voor de regio. Immers kunnen bedrijven snel naar hun internationale vestigingen vliegen en kunnen ze ook materialen snel laten in of uitvliegen.

Geen vluchten na elven

maandag, mei 15th, 2017

Voor een publieke bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) over de toekomst van Eindhoven Airport Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin 2020. Vanaf 2020 ligt er niets vast. Nu ...

Vliegveld Eindhoven, grenzen aan de groei

woensdag, mei 10th, 2017

Over vliegveld Eindhoven zijn de nodige afspraken gemaakt. Helaas zijn gemaakte afspraken altijd achteraf weer aangepast/opgerekt in het voordeel van het vliegveld. Het aantal vliegbewegingen is daarom gigantisch toegenomen en ging van 18.000 vliegbewegingen in 2010 naar 43.000 die in 2020 gehaald gaan worden. Tot 2020 zijn er afspraken. Daarna ...

Eindhoven Airport informatie bijeenkomst

dinsdag, november 15th, 2016

Het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport heeft op zaterdag 19 nov in Knegsel een informatiebijeenkomst belegd over de toekomst van het vliegveld en over de nieuwe uitdagingen die opkomen, zoals ultrafijn stof in de omgeving en klimaatproblemen. Na 2020 is sterke verdere groei te verwachten. De bijeenkomst is er ...

Geen vluchten na elven

woensdag, januari 22nd, 2014

Inmiddels hebben ruim 3000 mensen de petitie ondertekent en elke dag komen er nog nieuwe ondertekenaars bij. Om de actie en de petitie verder te verbreden verzoeken wij U om ons te helpen, door tenminste 2 nieuwe ondertekenaars voor de petitie aan te dragen. Dat kunnen andere omwonenden, buurt- wijk- en ...

Bijeenkomst over vliegveld

zaterdag, september 14th, 2013

Op maandag 16 september 2013, van 19.00 tot 22.00 uur, vindt in het Stadhuis van Eindhoven een informatiebijeenkomst plaats over het Luchthavenbesluit en de bijbehorende MER. Het lijkt mij een goede zaak dat zoveel mogelijk omwonenden van het vliegveld bij die bijeenkomst aanwezig zijn. Het is kort dag, maar wij weten ...

Luchtvervuiling een punt van zorg

zondag, september 1st, 2013

De bewoners van onze regio hebben vooral een relatie met het vliegveld via de geluidsproblematiek. Daarnaast echter noemen omwonenden ook vaak de luchtvervuiling als bron van zorg. Uit literatuurstudie blijkt dat effecten van een vliegveld op de luchtkwaliteit in de omgeving aantoonbaar zijn, maar relatief klein ten opzichte van de door ...