De gemeente Best gaat in zee met WeHelpen

zondag, september 29th, 2013

Afgelopen week was de goedbezochte introductie bijeenkomst in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Presentatie De Vleut in Raadscommissie

maandag, september 16th, 2013

Op 23 september zal er om 19:30 uur in de Raadscommissie Ruimte & Wonen een ambtelijke presentatie gehouden worden. Deze Raadscommissie is in feite een commissie met als primaire aandacht ruimte en Wonen. Hier zitten dus de raadsleden die het meeste (moeten) weten van bijvoorbeeld de ontwikkelingen in De Vleut. De ...

Luchtvervuiling een punt van zorg

zondag, september 1st, 2013

De bewoners van onze regio hebben vooral een relatie met het vliegveld via de geluidsproblematiek. Daarnaast echter noemen omwonenden ook vaak de luchtvervuiling als bron van zorg. Uit literatuurstudie blijkt dat effecten van een vliegveld op de luchtkwaliteit in de omgeving aantoonbaar zijn, maar relatief klein ten opzichte van de door ...

Een hete lucht commissie advies over De Vleut

dinsdag, juli 30th, 2013

Zoals u mogelijk al vernam vrekregen de ondernemers die in de Vleut grote plannen hebben van de provincie de toezegging dat ze, als ze aan de projectvoorwaarden blijven voldoen, 3,8 miljoen euro subsidie kunnen krijgen. De gemeente Best zorgt er vanuit andere potjes voor dat daar bovenop nog eens 1,2 ...

Planschade

zaterdag, juni 29th, 2013

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. De vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo ...

De concept tekening waarop de subsidie is verkregen

dinsdag, juni 25th, 2013

Vanuit enkele bewoners kreeg ik de vraag of ik de tekening had waarop de verkregen subsidie is gebaseerd. Die tekening heb ik inderdaad in mijn bezit.

Onze wethouder krijgt klappen, doet geen aangifte

woensdag, september 26th, 2012

Gelezen in Groeiend Best. De wethouder krijgt na de wedstrijd van Eindhoven in zijn ogen onterecht klappen van de ME. Hij doet echter geen aangifte, maar klaagt ondertussen wel in de krant over het politie-optreden. Ik vind dat onze wethouder daar de plank volkomen misslaat. Dat is als je kind betrappen op ...

Te stille hybride auto’s

woensdag, mei 23rd, 2012

Die prachtige energiezuinige en weinig vervuiling uitstotende wagens zijn nog ergens goed voor, namelijk verminderde herrie op de weg. Ze zijn namelijk heel stil. Te stil volgens verschillende instanties en vooral ook voetgangersorganisaties. De auto's moeten meer herrie maken, want niemand hoort ze aankomen.

Uw mening over de Hoofdstraat

woensdag, maart 14th, 2012

Op dit moment (tot 31 maart 2012) kunt u als inwoner van Best uw mening geven over hoe de Hoofdstraat moet worden. Tenminste, dat dacht ik. Wat me bleek, was dat je van alles mag zeggen over een gedeeltelijke afsluiting van de Hoofdstraat.

De houtwal terug in het landschap

woensdag, januari 25th, 2012

Houtwallen dienden voor de uitvinding van het prikkeldraad voor erfscheiding. Het vee werd binnengehouden, roofdieren werden buiten gehouden. Binnen de houtwal kon het vee veilig grazen of kon de teelt van gewassen veilig plaatsvinden. Om het vee binnen te houden werden houtwallen aangevuld met stekelige struiken.