Uitspraak rechter kan grote implicaties voor Best hebben

donderdag, september 7th, 2017

Een rechter heeft bepaald dat de staat een plan moet maken om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Milieudefensie heeft daarmee een klinkende overwinnen weten te behalen.

Buitengebied Best

vrijdag, juli 14th, 2017

De vraag roept zich op, wat is dat eigenlijk, een buitengebied? Het is niet 'binnen', want anders zou de naam anders zijn. Het is dus 'buiten'. Belangrijk om dat te constateren, want recent zat ik bij een raadsvergadering waarin bleek dat het buitengebied voor enkele politieke partijen ook echt 'buiten' is. ...

Folder Tuinenroute is gereed

dinsdag, april 26th, 2016

Hieronder de folder voor de tuinenroute van 12 juni 2016

Raadsavond Structuurvisie Buitengebied

donderdag, december 18th, 2014

Regelmatig organiseert de gemeenteraad op maandag een raadsavond, waarop diverse onderwerpen worden besproken. Op maandag 12 januari 2015 staat het onderwerp “Structuurvisie Buitengebied” op de agenda. Gezien uw betrokkenheid bij dit onderwerp informeren wij u hierbij over de bijeenkomst en nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te ...

Toekomst visie buitengebied Best

dinsdag, november 18th, 2014

Wie had durven dromen dat we hier nu zouden staan. Roland van Pelt trok zich terug uit het project rond buurtschap De Vleut en de gemeente heeft ook echt haar oor bij de bewoners van het buitengebied te luisteren gelegd. Samen staan we daadwerkelijk sterk en dat is een goede zaak. We ...

Hoe moet het in ieder geval niet…

woensdag, april 2nd, 2014

http://kanniewaarzijn.vara.nl/Newsdetail.8962.0.html?tx_ttnews[tt_news]=102309&cHash=2c24cca4d61ec9798d81d1671a7faa13 De plannen om in Drenthe een groene poort te realiseren. Het gaat daar 'slechts' om een bedrag van 3 miljoen en er moeten 540.000 bezoekers per jaar op af komen. In de Vleut willen een paar ondernemers maar liefst 10 miljoen investeren en er zouden slechts 100.000 euro bezoekers per jaar ...

Grote plannen voor De Vleut

zaterdag, mei 11th, 2013

Er is door 3 ondernemers uit Best een subsidie van maar liefst 3,5 miljoen euro aangevraagd voor toeristische activiteiten die in De Vleut moeten gaan worden ontwikkeld. Het moet gaan komen op wat nu nog bestemmingsplantechnisch agrarisch gebied is, liggend naast Het Groene Woud. Onderdeel van de plannen is een parkeerterrein ...

Bedreigingen voor het buitengebied

woensdag, maart 14th, 2012

In mijn artikel over het beschermde dorpsgezicht was ik geen voorstander van het door buitenaf opleggen van beschermende verplichtingen. Echter zie ik wel in dat ook bewoners baat hebben en open staan voor beschermen wat we aan moois hebben.