Een hete lucht commissie advies over De Vleut

dinsdag, juli 30th, 2013

Zoals u mogelijk al vernam vrekregen de ondernemers die in de Vleut grote plannen hebben van de provincie de toezegging dat ze, als ze aan de projectvoorwaarden blijven voldoen, 3,8 miljoen euro subsidie kunnen krijgen. De gemeente Best zorgt er vanuit andere potjes voor dat daar bovenop nog eens 1,2 ...

De concept tekening waarop de subsidie is verkregen

dinsdag, juni 25th, 2013

Vanuit enkele bewoners kreeg ik de vraag of ik de tekening had waarop de verkregen subsidie is gebaseerd. Die tekening heb ik inderdaad in mijn bezit.

Informatie over de Vleutse plannen

maandag, juni 10th, 2013

In het blaadje van het Bewonersoverleg Best-Oost las ik de propaganda van de gemeente over de ontwikkelingen in De Vleut. Helaas een nietszeggend stukje waar echt niemand wijzer van is geworden! We worden naar mijn idee slaap gesust met woorden als: Veilige oversteek, doorontwikkeling, in het oog springend, innovatief verdienmodel... en ga ...

Wijkbudget voorstel Best Oost (De Vleut)

zondag, februari 3rd, 2013

Er is een jaarlijks door de gemeente verstrekt bedrag ter versterking van de wijk beschikbaar. Voor onze wijk is dat 1.175 euro per jaar. Nu is 'De Vleut' een heel speciale wijk, daar het in feite geen wijk is. Het is wel een prachtig stukje buitengebied waar de afgelopen 50 jaar bestuurlijk ...

Een lokale munt voor Best?

maandag, oktober 29th, 2012

Naar mijn idee zijn de voordelen van een lokale munt voor Best zo groot, dat het geen vraag is OF we het moeten doen, de vraag is slechts HOE SNEL we het gaan inzetten.

Onze wethouder krijgt klappen, doet geen aangifte

woensdag, september 26th, 2012

Gelezen in Groeiend Best. De wethouder krijgt na de wedstrijd van Eindhoven in zijn ogen onterecht klappen van de ME. Hij doet echter geen aangifte, maar klaagt ondertussen wel in de krant over het politie-optreden. Ik vind dat onze wethouder daar de plank volkomen misslaat. Dat is als je kind betrappen op ...

Het einde van een eeuwenoude boerderij

vrijdag, juli 13th, 2012

Het pand op de Sint-Oedenrodeseweg 22 in Best is oud, heel oud. Het is zo oud dat de voormalige bewoners zelfs niet bij benadering konden aangeven wanneer het oudste deel van het pand gebouwd werd. Een historisch pand dus, waarvan ook een vooroorlogse foto bewaard is gebleven. Toen was het pand nog ...

Een prachtig ecologisch experiment in Best

dinsdag, mei 1st, 2012

In De Vleut, vlak naast Best Zoo, gaan enkele langjarige experimenten van start met Perma cultuur. Perma cultuur wordt ook wel "het nieuwe boeren" genoemd. Basisgedachte is "met de natuur, niet tegen de natuur".

Uw mening over de Hoofdstraat

woensdag, maart 14th, 2012

Op dit moment (tot 31 maart 2012) kunt u als inwoner van Best uw mening geven over hoe de Hoofdstraat moet worden. Tenminste, dat dacht ik. Wat me bleek, was dat je van alles mag zeggen over een gedeeltelijke afsluiting van de Hoofdstraat.

Ratten aanpak

dinsdag, januari 24th, 2012

Bij de aanpak van ratten zijn een paar uitgangspunten van groot belang. De eerste is of je ratten accepteert, of dat je dat niet doet. Ratten komen oorspronkelijk niet voor in deze streken, maar laten we eerlijk zijn, dat doet de tulp ook niet. Die laatste hebben we zelfs tot nationaal symbool ...