Burger demotivatie

dinsdag, december 11th, 2018

Gisteren zat ik in de vernieuwde raadszaal om de raadsvergadering bij te wonen. Het is er erg mooi geworden, maar wat echt gigantisch opvalt, zijn vijf video camera's en vijf schermen die alles van de camera's vastleggen en op de schermen laten zien. Voor PleinBest heb ik toen de openingsspeech gefilmd ...

Afvalverwerking in Best

dinsdag, maart 6th, 2018

Gisteren was ik toehoorder in de raadsavond. Eén van de agendapunten was het afvalbeleid van Best. Dat is afgelopen jaar een hot item geweest. Hoe hot... Nu, op facebook namen 1000 mensen de moeite om eens lekker van zich af te klagen. Hoeveel zaten er daarvan gisteren in de raadszaal? Eén... ...

Prioriteit voor voetganger en fietser

donderdag, februari 1st, 2018

De gemeente Best stelt dat beleidsmatig de voetganger en fietser prioriteit hebben. Dat is mooi gezegd, maar 'zien' we dat ook in de praktijk? Stel uzelf even voor als gast van Best en u komt met de trein. Loopt u nu eens van het station naar het centrum. Ruimte zat, maar ...

Buitengebied Best

vrijdag, juli 14th, 2017

De vraag roept zich op, wat is dat eigenlijk, een buitengebied? Het is niet 'binnen', want anders zou de naam anders zijn. Het is dus 'buiten'. Belangrijk om dat te constateren, want recent zat ik bij een raadsvergadering waarin bleek dat het buitengebied voor enkele politieke partijen ook echt 'buiten' is. ...

Raadsavond over routeplan buitengebied

donderdag, juni 18th, 2015

Op 15 juni was de raadsavond over het buitengebied een keer daadwerkelijk in het buitengebied en wel in de blauw groene zone van Aarle. Om precies te zijn het kantoor van de familie Raaijmakers. Het ging om het door Mark Timmermans geschreven Routedocument naar uiteindelijk een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Dit door ...

CDA Enquête

dinsdag, oktober 6th, 2009

Op http://bestanders.nu/enquete.html geeft het CDA bewoners van Best nu de mogelijkheid om te laten weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Met de gegevens vanuit die enquête kan het CDA haar verkiezingsprogramma schrijven, danwel aanpassen. Nu is een verkiezingsprogramma niet hetzelfde als na maart 2010 daadwerkelijk uitvoeren, maar ik doe ...

De groei van Best

vrijdag, augustus 28th, 2009

Enkele jaren geleden werd de bevolking gevraagd haar mening te geven over de toekomst van Best. De 2005-2020 sessies. Hoewel de meerderheid van de aanwezigen geen heil zag in verdere grote groei van Best, was het college en de gemeenteraad toch de mening toegedaan dat Best nog verder zou groeien en ...

Best veilig fietsen

vrijdag, februari 6th, 2009

In de 22 dorpen en steden in de regio is het zo dat fietsers voorrang krijgen op rotondes. Vervelend voor automobilisten, maar deze regel zorgt er ook voor dat automobilisten liever op de snelweg blijven dan dat ze dwars door "de akelige dorpen' heen rijden.