De ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2020

zondag, maart 4th, 2018

Op 10 maart vindt er in Knegsel weer een informatiebijeenkomst plaats over de groei en ontwikkeling van Vliegveld Eindhoven. Het programma is als volgt: Lector Dr. Ing. Paul Peeters (Centre for Sustainability, Transport & Tourism (CSTT), NHTV Breda) zal een toelichting geven op: Grenzen aan de groei van de (recreatieve) luchtvaartsector, in het licht van het ...

Uitbreiding vliegveld Eindhoven is belangrijk

maandag, mei 22nd, 2017

Volgens de directe van het vliegveld is de uitbreiding van het vliegveld belangrijk voor de regio. Immers kunnen bedrijven snel naar hun internationale vestigingen vliegen en kunnen ze ook materialen snel laten in of uitvliegen.

Eindhoven Airport informatie bijeenkomst

dinsdag, november 15th, 2016

Het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport heeft op zaterdag 19 nov in Knegsel een informatiebijeenkomst belegd over de toekomst van het vliegveld en over de nieuwe uitdagingen die opkomen, zoals ultrafijn stof in de omgeving en klimaatproblemen. Na 2020 is sterke verdere groei te verwachten. De bijeenkomst is er ...

DPD gaat uitbreiden op Westfields

vrijdag, oktober 16th, 2015

Vandaag werd bekend dat DPD het voornemen heeft om 100 miljoen euro te investeren in een nieuw distributiecentrum op industrieterrein Westfields, net over de A58 snelweg in Oirschot.

De groei van Best

vrijdag, augustus 28th, 2009

Enkele jaren geleden werd de bevolking gevraagd haar mening te geven over de toekomst van Best. De 2005-2020 sessies. Hoewel de meerderheid van de aanwezigen geen heil zag in verdere grote groei van Best, was het college en de gemeenteraad toch de mening toegedaan dat Best nog verder zou groeien en ...

Grenzen aan de groei

donderdag, mei 14th, 2009

In de geschiedenis van de mensheid was er tot op heden altijd één constante. Die constante was dat er altijd groei mogelijk was. De wereld was groot genoeg en wat we ook nodig hadden, er was altijd meer te halen, er was altijd ruimte. Die situatie, zijn we ondertussen in 2008 ...

Quick Scan Vliegverkeer Nederland

vrijdag, april 24th, 2009

- Er is door Decisio, in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een quick scan gemaakt van de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden om de groei van het luchtverkeer te faciliteren. http://www.b-o-w.nl/download/2080

Bestse groei mogelijk tot 36.000 inwoners

woensdag, februari 11th, 2009

Die aanname van een groei tot 36.000 berust op een groei met ca. 4000 woningen, waarvan grofweg de helft voor de eigen bevolking.