Best Eetbaar

zaterdag, augustus 4th, 2012

Zou de gemeente Best niet veel leuker en leefbaarder worden als we in de gemeenteperken 'eetbare' planten, struiken en bomen plaatsen? Niet van vandaag op morgen, maar bij vervanging van groen daar waar er geen gevaar voor mens en dier aanwezig is voortaan alleen nog naar eetbare varianten. Plukken mag!

Uw mening over de Hoofdstraat

woensdag, maart 14th, 2012

Op dit moment (tot 31 maart 2012) kunt u als inwoner van Best uw mening geven over hoe de Hoofdstraat moet worden. Tenminste, dat dacht ik. Wat me bleek, was dat je van alles mag zeggen over een gedeeltelijke afsluiting van de Hoofdstraat.

Beschermd dorpsgezicht voor buitengebied Best

dinsdag, januari 24th, 2012

In een raadscommissie op 23 januari 2012 kwam het eventueel instellen van een beschermd dorpsgezicht voor Aarle en de Vleut ter sprake. Dat klinkt zo mooi, 'beschermd dorpsgezicht', maar is het ook wel een zegen en voegt het wat toe?

Hoe de bevolking bij de politiek betrekken?

vrijdag, november 25th, 2011

Politieke Partij Best Open heeft 24 november in BestWijzer een goedbezochte bijeenkomst gehouden over het de burger meer betrekken bij de lokale politiek. Onder leiding van een snel pratende, erg bij de pinken zijnde, presentator werden aanwezigen gevraagd naar hun mening.

Waar komt de naam ‘Best’ eigenlijk vandaan?

dinsdag, juni 14th, 2011

Dat vroeg ik me laatste eens af en na wat zoekwerk bleek ik niet de enige te zijn die zich dat al afgevraagd had. De meest logische verklaring lijkt te komen van een verbastering van Biest, of Beesd. Mogelijk dat nat land met riet/hooi daarop aangeduid werd met zoiets als wat ...

Helikopter leed

maandag, juni 15th, 2009

Hebben we al geluidsdruk van de snelweg, het spoor en het vliegveld, komt er sinds kort nog een nieuwe geluidsdruk bij, namelijk die van laagvliegende helikopters. Waar komen die zo ineens vandaan?

Best veilig fietsen

vrijdag, februari 6th, 2009

In de 22 dorpen en steden in de regio is het zo dat fietsers voorrang krijgen op rotondes. Vervelend voor automobilisten, maar deze regel zorgt er ook voor dat automobilisten liever op de snelweg blijven dan dat ze dwars door "de akelige dorpen' heen rijden.

Gaat het centrumplan nog door?

maandag, februari 2nd, 2009

Binnen de Bestse politiek is er steeds minder de wil aanwezig om het Centrumplan nog door te zetten. Er zijn waarschijnlijk al miljoenen uitgegeven en dan gaan we alles stopzetten? De vraag is nu of "Nee" tegen het Centrumplan ook "Nee" is tegen de vernieuwing van het Bestse centrum. Het is makkelijk "Nee" ...