Week van de duurzaamheid

donderdag, mei 9th, 2013

Woensdag 15 mei om 19:30 uur vindt er in de Prinsenhof een duurzaamheidsmarkt plaats. Op die markt verschillende partijen die zich op vele vlakken bezig houden met duurzaamheid. Dat gaat van duurzaam bouwen, het zelf opwekken van groene energie, tot het creëren van de eetbare tuin middels Permacultuur. Wat kunt u tijdens ...

CDA Enquête

dinsdag, oktober 6th, 2009

Op http://bestanders.nu/enquete.html geeft het CDA bewoners van Best nu de mogelijkheid om te laten weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Met de gegevens vanuit die enquête kan het CDA haar verkiezingsprogramma schrijven, danwel aanpassen. Nu is een verkiezingsprogramma niet hetzelfde als na maart 2010 daadwerkelijk uitvoeren, maar ik doe ...

Politieke prioriteiten lijstjes

dinsdag, september 29th, 2009

Even op persoonlijke titel iets over de bespreekpunten en prioriteiten waar politieke partijen nu richting de verkiezingen mee worstelen.

Betaald parkeren in Centrum Best

zaterdag, augustus 1st, 2009

Als het aan de NS ligt zullen de enorme parkeerterreinen rondom het NS station in Best binnenkort betaalde parkeerterreinen worden.

Quick Scan Vliegverkeer Nederland

vrijdag, april 24th, 2009

- Er is door Decisio, in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een quick scan gemaakt van de kosten en baten van de verschillende mogelijkheden om de groei van het luchtverkeer te faciliteren. http://www.b-o-w.nl/download/2080

Energiebesparing

woensdag, februari 18th, 2009

De gemeente Best is grootgebruiker van elektriciteit. Denkt u daarbij vooral aan de straatverlichting die vooral in de winter minstens 14 uur per etmaal aan staat. Kan dat niet goedkoper, kunnen we op energie en dus kosten besparen?

50% minder groenafval

maandag, februari 9th, 2009

Er is in Best voor de bewoners geen financiële stimulering om 50% minder groenafval aan de vuiniswagen mee te geven. Immers betalen we een jaarlijks x bedrag aan afvalstoffen belasting en daarmee is de kous voor de burger af. Helaas is er ook geen gemeentelijke stimulering richting de burgers om de ...

Best veilig fietsen

vrijdag, februari 6th, 2009

In de 22 dorpen en steden in de regio is het zo dat fietsers voorrang krijgen op rotondes. Vervelend voor automobilisten, maar deze regel zorgt er ook voor dat automobilisten liever op de snelweg blijven dan dat ze dwars door "de akelige dorpen' heen rijden.