Bijeenkomst over vliegveld

zaterdag, september 14th, 2013

Op maandag 16 september 2013, van 19.00 tot 22.00 uur, vindt in het Stadhuis van Eindhoven een informatiebijeenkomst plaats over het Luchthavenbesluit en de bijbehorende MER. Het lijkt mij een goede zaak dat zoveel mogelijk omwonenden van het vliegveld bij die bijeenkomst aanwezig zijn. Het is kort dag, maar wij weten ...

Luchtvervuiling een punt van zorg

zondag, september 1st, 2013

De bewoners van onze regio hebben vooral een relatie met het vliegveld via de geluidsproblematiek. Daarnaast echter noemen omwonenden ook vaak de luchtvervuiling als bron van zorg. Uit literatuurstudie blijkt dat effecten van een vliegveld op de luchtkwaliteit in de omgeving aantoonbaar zijn, maar relatief klein ten opzichte van de door ...

Informatie over de Vleutse plannen

maandag, juni 10th, 2013

In het blaadje van het Bewonersoverleg Best-Oost las ik de propaganda van de gemeente over de ontwikkelingen in De Vleut. Helaas een nietszeggend stukje waar echt niemand wijzer van is geworden! We worden naar mijn idee slaap gesust met woorden als: Veilige oversteek, doorontwikkeling, in het oog springend, innovatief verdienmodel... en ga ...

Beschermd dorpsgezicht voor buitengebied Best

dinsdag, januari 24th, 2012

In een raadscommissie op 23 januari 2012 kwam het eventueel instellen van een beschermd dorpsgezicht voor Aarle en de Vleut ter sprake. Dat klinkt zo mooi, 'beschermd dorpsgezicht', maar is het ook wel een zegen en voegt het wat toe?

Nieuwsbrief platform “De 10 geboden voor Eindhoven Airport”

maandag, januari 16th, 2012

De start van het nieuwe jaar Allereerst wil het bestuur van het Platform de 10 geboden voor Eindhoven Airport de achterban de beste wensen meegeven voor het jaar 2012. Uiteraard heeft u Joost Meijs zijn optimistische verwachtingen zien uitspreken in het ED van 5 januari. Met de blik van een tevreden ...

Waar komt de naam ‘Best’ eigenlijk vandaan?

dinsdag, juni 14th, 2011

Dat vroeg ik me laatste eens af en na wat zoekwerk bleek ik niet de enige te zijn die zich dat al afgevraagd had. De meest logische verklaring lijkt te komen van een verbastering van Biest, of Beesd. Mogelijk dat nat land met riet/hooi daarop aangeduid werd met zoiets als wat ...

Waarom heet deze site BestBest.nl?

dinsdag, oktober 20th, 2009

NU, daar zijn verschillende redenen voor. Uiteraard omdat het wel lekker 'bekt'. Echter zit er ook meer achter. Zo ben ik tevreden over Best, dus het is best Best. 'Tevreden' houdt niet in dat ik kritiekloos ben, zoals menig politicus al heeft ondervonden. BestBest is namelijk ook een aanklacht. Het is twee keer ...

Helikopter leed (2)

woensdag, oktober 14th, 2009

Nota bene naast de plek waar voor dieren een oversteek over de A2 is gemaakt, wil een bewoner van Best graag een Helihaven aanleggen, zodat hij met helikopters kan gaan rondvliegen.

Energiebesparing

woensdag, februari 18th, 2009

De gemeente Best is grootgebruiker van elektriciteit. Denkt u daarbij vooral aan de straatverlichting die vooral in de winter minstens 14 uur per etmaal aan staat. Kan dat niet goedkoper, kunnen we op energie en dus kosten besparen?