Verslag raadsdiscussie Structuurplan Buitengebied

dinsdag, maart 22nd, 2016

Gisteren is er een raadsvergadering voorbespreking geweest over het structuurplan buitengebied. Deels was het een herhaling van een eerdere bijeenkomst. Vanuit die eerdere bijeenkomst was er toen achteraf kans tot indienen van zienswijzes en op basis van die ontvangen zienswijzes is dan gisteren de bijna definitieve versie van de structuurvisie gepresenteerd. Het ...

Hoe moet het in ieder geval niet…

woensdag, april 2nd, 2014

http://kanniewaarzijn.vara.nl/Newsdetail.8962.0.html?tx_ttnews[tt_news]=102309&cHash=2c24cca4d61ec9798d81d1671a7faa13 De plannen om in Drenthe een groene poort te realiseren. Het gaat daar 'slechts' om een bedrag van 3 miljoen en er moeten 540.000 bezoekers per jaar op af komen. In de Vleut willen een paar ondernemers maar liefst 10 miljoen investeren en er zouden slechts 100.000 euro bezoekers per jaar ...

De waarde van een politieke uitspraak

donderdag, februari 20th, 2014

In de zoektocht naar oude stukken kwam ik een leuk stukje tegen over de ontwikkelingen van van Pelt in De Vleut. Paul Gondrie zei na de raadscommissie vergadering Bouwen & Wonen begin september 2010 het volgende: In de Vleut zal Van Pelt in geen geval een project ontwikkelen van dezelfde omvang als ...

Klompje Frans Op visite bij Best Open

vrijdag, februari 7th, 2014

Klompke Frans is er maar druk mee. Vanwege de ontwikkelingen in de Vleut werd Tom Lassing uitgenodigd door Best Open om een stand van zaken door te geven. Eerder deze week heeft Best Open ook met dhr. van Pelt gesproken. Het loopt nog altijd niet goed bij de ontwikkelingen in ...

Bijeenkomst 10 december 2013

woensdag, december 11th, 2013

De bijeenkomst, georganiseerd door het Bewonersoverleg, was niet wat ik er persoonlijk van gehoopt of verwacht had. Het ging vooral over zaken die in 2011 actueel waren, namelijk het vaststellen van het structuurvisie 2030 dat toen blijkbaar is vastgesteld zonder dat de bewoners van de Vleut daar indertijd in gekend zijn. Wat ...

De Vleut, hoe nu verder

donderdag, november 21st, 2013

Het nu zes personen sterke bestuur van het bewonersbelang Leefbaar de Vleut heeft naar aanleiding van de bijeenkomst in 't Boshuys een intern overleg gevoerd over hoe nu verder. Eerst even kort over de bijeenkomst in 't Boshuys: We zijn verontrust over de grootschaligheid en ambities van de plannen van van Pelt. ...

De concept tekening waarop de subsidie is verkregen

dinsdag, juni 25th, 2013

Vanuit enkele bewoners kreeg ik de vraag of ik de tekening had waarop de verkregen subsidie is gebaseerd. Die tekening heb ik inderdaad in mijn bezit.

Informatie over de Vleutse plannen

maandag, juni 10th, 2013

In het blaadje van het Bewonersoverleg Best-Oost las ik de propaganda van de gemeente over de ontwikkelingen in De Vleut. Helaas een nietszeggend stukje waar echt niemand wijzer van is geworden! We worden naar mijn idee slaap gesust met woorden als: Veilige oversteek, doorontwikkeling, in het oog springend, innovatief verdienmodel... en ga ...