Wijkbudget voorstel Best Oost (De Vleut)

zondag, februari 3rd, 2013

Er is een jaarlijks door de gemeente verstrekt bedrag ter versterking van de wijk beschikbaar. Voor onze wijk is dat 1.175 euro per jaar. Nu is 'De Vleut' een heel speciale wijk, daar het in feite geen wijk is. Het is wel een prachtig stukje buitengebied waar de afgelopen 50 jaar bestuurlijk ...

Uitnodiging Zorgruilbrabant

dinsdag, augustus 28th, 2012

In het nieuws horen we steeds dat de kosten van de zorg en met name de ouderenzorg onbetaalbaar worden. De behoefte naar zorg zal dus anders moeten worden ingevuld. Door de vergrijzing en de ontgroening zal er steeds meer een beroep moeten worden gedaan op hulp vanuit de eigen,informele netwerken als ...

Het nieuwe boeren

zondag, mei 6th, 2012

U weet het misschien nog niet, maar de kans op een oliecrisis neemt hand over hand toe. In tegenstelling tot in 1974 zullen we niet alleen 'autorijden' gaan voelen. Tegenwoordig komt alles wat we gebruiken en eten van over heel de wereld. We kunnen geen enkel compleet product meer maken ...

Een prachtig ecologisch experiment in Best

dinsdag, mei 1st, 2012

In De Vleut, vlak naast Best Zoo, gaan enkele langjarige experimenten van start met Perma cultuur. Perma cultuur wordt ook wel "het nieuwe boeren" genoemd. Basisgedachte is "met de natuur, niet tegen de natuur".

Ratten in Best

zondag, november 20th, 2011

Naar aanleiding van een melding van ratten aan de gemeente Best bleek dat het beleid van Best veranderd is. Was het voorheen zo dat de gemeente Best de aanpak van rattenoverlast zelf oppakte, nu is het volgens de gemeente een probleem voor de bewoner zelf. Als deze naar aanleiding van ratten ...

Energiebesparingsactie

woensdag, februari 24th, 2010

Ik zou graag je hulp willen inroepen. De gemeente Best is deelnemende gemeente bij een energie project van o.a. SBS6, Vereniging Eigen Huis en Senter Novem.

Jos van Slingerland wint Pluimke

zondag, februari 7th, 2010

De Bestse supervrijwilliger 2010 is geworden Jos van Slingerland. In een vol Blauw Boerke werd hem gisteren 't Pluimke uitgereikt. Opvallend aan de uitreiking is het feit dat Jos pas sinds 1998 in Best woonachtig is en zich in feite in een paar jaar tijd ontpopte als een vrijwilliger op ...

Biomassa installatie

vrijdag, januari 22nd, 2010

Best heeft de nodige varkenshouderijen, een dierenpark, een bevolking van 30.000 personen en een flinke hoeveelheid bedrijven, waaronder de nodige horeca en voedsel- en vleesverwerkende bedrijven. Al met al genoeg input voor een bio massa installatie, echter die laatste ontbreekt in Best nog altijd.

Bijeenkomst Duurzaamheid een succes

woensdag, september 23rd, 2009

22 september organiseerde de gemeente Best een seminar over duurzaamheid. Een bijeenkomst waar alle inwoners van Best bij uitgenodigd waren. Uiteindelijk waren er ongeveer 70 personen.

Betaald parkeren in Centrum Best

zaterdag, augustus 1st, 2009

Als het aan de NS ligt zullen de enorme parkeerterreinen rondom het NS station in Best binnenkort betaalde parkeerterreinen worden.