Luchtvervuiling een punt van zorg

zondag, september 1st, 2013

De bewoners van onze regio hebben vooral een relatie met het vliegveld via de geluidsproblematiek. Daarnaast echter noemen omwonenden ook vaak de luchtvervuiling als bron van zorg. Uit literatuurstudie blijkt dat effecten van een vliegveld op de luchtkwaliteit in de omgeving aantoonbaar zijn, maar relatief klein ten opzichte van de door ...

Het gaat weer donker worden in Best

donderdag, november 1st, 2012

De gemeente Best heeft de laatste 12 jaar goed werk gedaan met het ondersteunen van het verlichten van donkere paadjes in vooral de achterpaden. Bewoners kregen op een toegekende aanvraag een lamp en snoer aangereikt waarmee de donkere plek verlicht kon gaan worden.

Fietsersveiligheid een kwestie van centen

dinsdag, juli 12th, 2011

De discussie over de veiligheid van fietsers is al jaren gaande in Best. In tegenstelling tot bijna alle gemeentes in de omgeving kent Best geen voorrang voor fietsers op rotondes. Sterker nog, we hebben zelfs rotondes waarbij het er maar net aan ligt welke afslag je kiest of de fietser ...

Jos van Slingerland wint Pluimke

zondag, februari 7th, 2010

De Bestse supervrijwilliger 2010 is geworden Jos van Slingerland. In een vol Blauw Boerke werd hem gisteren 't Pluimke uitgereikt. Opvallend aan de uitreiking is het feit dat Jos pas sinds 1998 in Best woonachtig is en zich in feite in een paar jaar tijd ontpopte als een vrijwilliger op ...

Strooiroutes gemeente aangepast

vrijdag, januari 8th, 2010

08-01-2010 Nederland heeft al een aantal weken te maken met echt winterweer. Al meerdere malen zijn de schuif-, strooi- en borstelwagens op pad gegaan. Vaker dan in een gemiddelde winter. Hierdoor heeft Nederland te maken gekregen met een schaarste aan strooizout. De gemeente Best heeft nog strooizout, maar de voorraad ...

Grenzen aan de groei

donderdag, mei 14th, 2009

In de geschiedenis van de mensheid was er tot op heden altijd één constante. Die constante was dat er altijd groei mogelijk was. De wereld was groot genoeg en wat we ook nodig hadden, er was altijd meer te halen, er was altijd ruimte. Die situatie, zijn we ondertussen in 2008 ...

Best Olie onafhankelijk?

maandag, februari 9th, 2009

Als iets vrijwel onmogelijk geacht mag worden, dan is het wel dat Best ooit olie-onafhankelijk kan worden. Toch zullen we ooit, ergens in de toekomst die situatie wel gaan bereiken, want olie is op een gegeven moment gewoon helemaal op. Tenminste, de natuurlijke olie, die we uit de aarde oppompen. Die gaat ...

Luchtkwaliteitsplan

dinsdag, februari 3rd, 2009

De gemeente zal in de raadsinformatieavond van 16 maart het concept luchtkwaliteitsplan presenteren. Hoewel de gemeente natuurlijk slechts beperkt iets kan doen aan de verbetering van de luchtkwaliteit, zijn er wel maatregelen denkbaar die de lucht schoner kunnen maken.

Geluidsdruk op Best

dinsdag, februari 3rd, 2009

De gemeente Best heeft in SRE verband geluidskaarten laten maken die laten zien dat het met de structurele overlast in Best wel meevalt. Ondanks dat we tegen twee snelwegen aanliggen, er veel industriële bedrijvigheid is, denk aan het laden en lossen van de distributie centra waar 's nachts heel wat ...

Lokatie gemeentehuis

maandag, februari 2nd, 2009

Natuurlijk moeten we ons de vraag stellen of het Centrumplan wel zo groots moet en of het gemeentehuis nu echt wel moet verhuizen. Vooral de discussie of het gemeentehuis ook in de toekomst volledig in het centrum moet staan mag wat mij betreft gevoerd worden. Wat hebben we eraan dat de ...