Bomenbeleid gemeente Best

21 februari, 2019 door admin

Door Tom Lassing

Enkele jaren geleden is bij de gemeente Best goed nagedacht over het beleid rondom bomen langs wegen in en rond Best.
Uit dat onderzoek kwam indertijd nieuw en gewijzigd beleid voort. Beleid dat er in grote lijnen op neerkwam dat de gemeente Best voortaan in het buitengebied langs drukke doorgaande wegen Iepen en Eiken zou plaatsen en langs de kleinere wegen rijen met Populieren zou plaatsen. Langs de Sint-Oedenrodeseweg voorbij de hoogspanningsdraden kwamen er daarom Iepen, geen Populieren die er eerst stonden.
De gemeente Best heeft nu ter inzage het bestemmingsplan Buitengebied liggen. Ook daarin wordt verwezen naar het bestaande beleid rondom de soorten bomen langs welke wegen.
Letterlijk staat op een kaartje aangetekend welke soort bomen waar dient te komen.
Ik verzin dat niet, het is beleid van de gemeente Best.

Ik zat op 12 februari bij een inloopbijeenkomst waarbij tot mijn verbazing en boosheid niet alleen verklaard werd dat ‘in overleg met omwonenden’ (wat nooit plaatsgevonden heeft) gekozen was voor snelle herplant, maar het werden ook nog eens Populieren langs de Ringweg.
Dat snel genomen besluit is dus volledig in tegenspraak met het beleid dat de gemeente hier zelf over heeft opgesteld! Zowel oud als nieuw beleid want in het nu ter inzage liggende Bestemmingsplan staat ook dat het langs die weg geen Populieren horen te worden.

Wat ik eigenlijk nog veel erger vind, is dat we letterlijk JARENLANG met elkaar in overleg zijn, maar dat de gemeente nu voor de tweede keer uit de hoge hoed een beslissing neemt die nooit eerder in dat jarenlange overleg met de omwonenden is meegenomen. Verderop langs de weg is gekozen voor Iepen, en nu kiezen ze weer voor Populieren, ondanks dat het ingaat tegen hun eigen beleid. Ik zie door de bomen het bos niet meer! Ik denk echter dat ze zelf ook de weg kwijt zijn.

Vliegveld Eindhoven

10 februari, 2019 door admin

Informatiebijeenkomst Knegsel


Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) organiseert op 16 februari 2019 een nieuwe informatieve bijeenkomst in zaal De Leenhoef in Knegsel. Deze bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden.

Op 16 februari komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft onlangs vastgesteld dat vliegtuiggeluid boven de 45 dB Lden medische risico’s oproept. De 45 dB Lden-contour rond Eindhoven Airport omspant een stuk meer ruimte dan de 20Ke – zone , die nu als ‘zachte’ ruimtelijke grens gehanteerd wordt. Enkele nieuw-geplande woonwijken liggen buiten de 20Ke-zone, maar op of binnen de 45dB Lden-zone.
  Bernard Gerard zal dit in beeld brengen.
 • Wim Scheffers en Klaas Kopinga bespreken hun ervaringen tot nu toe in de Proefcasus. Daarin zeer interessante informatie.
 • Pauze

 • Cas van Kleef (Greenpeace) bespreekt de inbreng van de Groene Elf in de consultatie ten behoeve van de Luchtvaartnota. In dit Position Paper eisen de Groene 11 dat de luchtvaart dezelfde reductie aan broeikasgassen moet realiseren als de rest van de transportsector. Dat is veel meer dan de luchtvaart zichzelf tot doel gesteld heeft).
  De Groene 11 bestaat uit de provinciale Natuurfederaties, Natuurmonumenten, Greenpeace, Milieudefensie en nog een aantal andere milieu- en natuurorganisaties.

 • Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie

De bijeenkomst vindt plaats:

Op zaterdag 16 februari 2019
Van 11.00 tot ca 13 uur
in Zaal de Leenhoef in Knegsel

Waal 31 wordt hotel

23 januari, 2019 door admin

Het kantoorpand op Waal 31 (industrie terrein Breeven) wordt als het aan de nieuwe eigenaar ligt een hotel. Het wordt een hotel voor tijdelijke buitenlandse werkkrachten, in de volksmond ook wel een Polen hotel genoemd.

In het al enige tijd leegstaande pand kunnen de nodige kamers gemaakt worden, want er is 2300 vierkante meter kantoor ruimte beschikbaar. Het pand heeft ook 57 parkeerplaatsen.

De ontwikkelaar is Global Foundation die al meerdere kantoorpanden omgebouwd hebben. Het pand aan Waal 31 is de laatste jaren al verschillende keren doorverkocht, steeds tegen hogere prijzen. Ik heb overigens gezocht. Het pand is nog altijd via
Verschuuren & Schreppers te koop voor 1,5 miljoen euro. De huidige eigenaar kocht het voor 1,1 miljoen en de eigenaar daarvoor verkreeg het pand voor 800.000 euro. Puur dus leeg doorverkopen moet het pand bijna dubbel zo duur maken.

De huidige eigenaar heeft het pand gekocht met behulp van kapitaalkrachtige particuliere beleggers. Ik denk dat ik wel een idee heb in welke hoek we die beleggers kunnen vinden.

In originele staat te koop

17 december, 2018 door admin

Bij mij verderop in de straat is nog zo’n zeldzame boerderij te koop die zogenaamd in de “originele staat” is. Dat is ze uiteraard niet, want er is water en licht, maar het is wel zo dat de boerderij u zo’n 50 jaar terug in de tijd brengt.
Voor een bedrag van slechts 400.000 euro (Vraagprijs, daar kan nog wel wat vanaf) wordt u de eigenaar van een rijksmonument met 2.900 meter grond. Dat rijksmonument zijn is een nadeel, maar als u van historie houdt ook vanwege subsidies ook een voordeel. De buren (de kop van de boerderij wordt door anderen bewoond) hebben de kop van de boerderij binnen helemaal mogen moderniseren en hebben nu een moderne woning in een oud jasje.

De vraag is wat precies het rijksmonument zijn inhoudt. Ik ga er vanuit dat het huis wel van binnen naar deze tijd gebracht mag worden, maar aan de buitenkant ben je gehouden aan het feit dat het er authentiek moet blijven uit zien.
Ben je handig, of heb je een bouwbedrijf, dan ligt er hier een prachtige boerderij op een zichtlocatie klaar voor je.
Voor meer informatie: Sint Oedenrodeseweg 15, Best.

Burger demotivatie

11 december, 2018 door admin

Gisteren zat ik in de vernieuwde raadszaal om de raadsvergadering bij te wonen.

Het is er erg mooi geworden, maar wat echt gigantisch opvalt, zijn vijf video camera’s en vijf schermen die alles van de camera’s vastleggen en op de schermen laten zien.

Voor PleinBest heb ik toen de openingsspeech gefilmd en op het PleinBest facebook account gezet.

In één van de vele onderbrekingen tijdens de vergadering kwam de burgemeester naar mij toe met in zijn hand een iPad waarbij hij me wees op een artikel waarin staat dat je de openbare raadsvergadering, (die de gemeente zelf nadrukkelijk filmt en zowel boven als beneden in het gemeentehuis toont EN daarna op Internet zelf ook uitzend) NIET mag opnemen. Althans, je MAG wel opnemen, maar dan moet je vooraf schriftelijk gevraagd hebben of je mag komen filmen.

Foto’s maken mag wel.

Ik werd gesommeerd de korte video direct van PleinBest te halen. Er was geen enkele bespreekruimte. Sukkel dat ik ben, heb ik dat ook gedaan…

Ik ben een stomme %^&…

Er zijn meerdere redenen voor dat ik een ongelooflijke gans ben.

 1. Ik heb de video direct offline gehaald. Daar heb ik spijt van, maar die spijt kwam later. Dit had ik bewust moeten laten escaleren. De gemeente wil namelijk wel meer burger betrokkenheid, maar houdt vast aan 20e eeuwse regeltjes terwijl ze zelf 21e eeuwse technische toepassingen tegen ons gebruikt. De gemeente eist zelf dat je akkoord gaat gefilmd te worden, maar wil ons burgers, waarvoor ze werken, wel even laten weten wie de baas over de ander is. Je mag het niet andersom doen.
 2. Ik heb die interne regels van de raad omtrent filmen nog nooit gezien.

Ik vraag nu aan Bestenaren die regels over filmen eens te zoeken. Probeer het eens en geef eens aan hoe lang je er over deed.

Ik heb het geprobeerd op de site van de gemeente:
Zoeken

Er zijn geen pagina’s gevonden voor “regels gemeenteraad”.

Controleer uw zoekopdracht en probeer het opnieuw.

Dat is dus wel heel makkelijk van de burgemeester en de gemeenteraad. Regels opstellen voor burgers hoe ze zich moeten gedragen en wat ze wel mogen fotograferen en filmen, ondertussen zelf alles wel filmen, EN tijdens dezelfde vergadering akkoord gaan met cameratoezicht in Best op de industrieterreinen.

De gemeenteraad heeft hier wel enorm boter op haar hoofd.

Ik heb ook gekeken, maar buiten bij de zaal staat wel nadrukkelijk vermeldt dat er gefilmd gaat worden… (dat deed ik dan ook), maar niet dat jij als bezoeker dat dan maar niet zo maar mag.

Het betrof een openbare vergadering.

Ik heb daarbij alleen personen in functie gefilmd, geen bezoekers. Ik heb NIETS anders in beeld gebracht dan wat de gemeente zelf ook doet.

Maar…

“Je moet het wissen want je het geen toestemming gevraagd”.

Daar zit je dan met je goede gedrag. Ik heb eerlijk gezegd vannacht op het punt gestaan op te staan en mijn PleinBest activiteiten per direct te stoppen. Ik ben veel liever activist tegen dit soort &*^&onzin dan de godganse tijd op eierschalen te moeten lopen. Zit je daar op je %^&&%$ vrije avond naar een ^^%^$$ saaie vergadering te luisteren, krijgt je *&^%% te maken dit dit ge&^%.

Ik ben 20 uur per week voor PleinBest bezig en wat is het resultaat?

Dat ik ^%$$##$%^&* wakker lig omdat ik pisnijdig ben.

Dan liever mijn energie zakelijk inzetten, flink geld verdienen, dan kan ik tenminste nog regelmatig ergens in de wereld in een vijf sterren hotel mijn horizon verbreden. Nu laat ik de inkomsten lopen en neem ik deze shit op de koop toe.

Hoe dan ook ga ik de gemeente nu op de huid zitten met hun onvindbare %^& regeltjes. Ik wil dat die regels zichtbaarder worden en dat ze aan de huidige tijd aangepast worden. Het kan niet zo zijn dat de gemeente zelf de vergadering live wil streamen, maar dat een bezoeker dat niet zo maar kan. Ze moeten er maar rekening mee houden dat de wereld is veranderd. Als je zelf je beelden maakt, moet je er rekening mee houden dat anderen dat ook doen. Is die vrijheid er niet, dan moet je je vergadering niet langer openbaar noemen. Het is dan “beperkt openbaar”. Alleen “hun” digitale werkelijkheid is dan bewijs. Ik werd er op gewezen dat ik mijn beelden zou kunnen bewerken en dat willen ze niet. Sorry, maar datzelfde bezwaar kan ik tegen hun digitale beelden opvoeren. Wie garandeert dat hun beelden niet achteraf gemanipuleerd gaan worden? Daarbij zou ik achteraf ook HUN beelden kunnen manipuleren. Hoe de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Ik ga de gemeenteraad een spiegel voorhouden over hun eigen gedrag en regels. Ze vragen zich af waarom iedereen zich tegen de politiek keert… Nu, zou boter op je hoofd daar iets mee te maken kunnen hebben? Anderen wel camera’s opdringen, maar zelf ‘regeltjes’ opstellen, vervolgens diep verbergen en pakken wanneer het je uitkomt.


%^&&**^%$ wat ben ik kwaad!

Gemeenteraad heeft boter op haar hoofd.

Meer inbreng burgers

9 december, 2018 door admin

Onze overheid is in de laatste 100 jaren vergroeid tot een soort vader of moeder figuur met weinig vertrouwen in haar kroost.

Daarmee is het geen slechte overheid, maar de enorme bemoeizucht heeft toch ook wel enkele akelige kantjes laten zien. Een heel onschuldig akelig kantje is dat de lokale overheid niet zo happig is op burgers die in het openbaar groen initiatief nemen. Of burgers die in de (mantel)zorg naar te zin van de overheid iets te voorlijk het initiatief nemen.

We hebben er in ons dorp ook wel last van, zoals laatst bleek toen een burgerinitiatief een echter ‘verbodsbrief’ van de wethouder opleverde. Een Open Inloop voor de wijk werd niet op prijs gesteld.

Moest dat zo?

Neen, maar het is voor de lokale overheid wennen. Hoe herken je kwade opzet van goede wil? Hoe kan je een prachtig initiatief zo buigen dat het wel binnen je gewenste lijntjes past? Doe je dat met een brief van de advocaat, of doe je dat in een gesprek met een bak koffie?

Ga eens een gesprek aan, in plaats van een brief van de advocaat.

De tijd lijkt rijp voor beleid. Een beleid waarbij je als lokale overheid niet heel streng “neen” roept als iemand met een idee komt, maar waarbij je ook in de gaten houdt dat initiatieven geen anderen gaan schaden. Zo’n beleid moet ruimte bieden, zonder vooraf te veel beperkingen op te werpen. Zo’n beleid is er nog niet, maar ik heb de hoop dat 2019 een mooi jaar kan gaan worden.

Europese aanbesteding is dood in de pot

7 november, 2018 door admin

Bij grotere aanbestedingen van werk is het tegenwoordig een verplichting om Europees aan te besteden.
Ik wil niet on de inhoudelijke procedure ingaan maar wil wel laten zien hoe dit uitpakt.
Er zijn namelijk organisaties die hier een kans in gezien hebben. Wat die hebben gedaan, is zich specialiseren in het antwoord geven op de Europese aanbesteding.
Lees verder… »

Verkeersbesluiten

2 november, 2018 door admin

Ben je het niet eens met een genomen verkeersbesluit door je gemeente, dan is je beste kans om direct in gesprek te gaan met de gemeente. Als je gemeente het eerlijk speelt, dan heb je met goede argumenten nog een kans.
Als de gemeente (lees: de ambtenaren) je slechts zien als lastige inwoner die gewoon maar moet slikken, want wij ambtenaren weten wel wat goed voor de gemeente is, dan kan je de politiek nog proberen.
Lees verder… »

Openbare avond over vliegveld Eindhoven

3 oktober, 2018 door admin

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels is afgerond. Op 1 oktober 2018 gaat een Proefcasus van start. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland.

De avond vindt plaats

Op woensdag 10 oktober 2018
om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
in het Evoluon, N Brabantln 1A, Eindhoven

De avond is openbaar en gratis toegankelijk.

Het volledige programma is te vinden op https://bvm2.nl/featured/overheden-organiseren-openbare-avond-over-eindhoven-airport/

U moet u even aanmelden!

Nieuw fietspad

12 juli, 2018 door tlassing

De afgelopen maanden zagen we helaas maar liefst drie mensen overlijden op het stukje weg (N619) waar straks Best Zoo gaat uitbreiden.
Er moet dus echt wat gebeuren aan de veiligheid.
Dat niet iedere verandering een verbetering is, bewijst in mijn ogen het recent genomen en gepubliceerde verkeersbesluit door Burgemeester en Wethouders.
Lees verder… »