Verslag raadsdiscussie Structuurplan Buitengebied

dinsdag, maart 22nd, 2016

Gisteren is er een raadsvergadering voorbespreking geweest over het structuurplan buitengebied. Deels was het een herhaling van een eerdere bijeenkomst. Vanuit die eerdere bijeenkomst was er toen achteraf kans tot indienen van zienswijzes en op basis van die ontvangen zienswijzes is dan gisteren de bijna definitieve versie van de structuurvisie gepresenteerd. Het ...

Tekst inspreken 21 maart 2016 structuurvisie buitengebied

dinsdag, maart 22nd, 2016

Inspreken raadsvergadering Structuurvisie Buitengebied 21 maart 2016 (Tom Lassing, Leefbaar De Vleut)   Een structuurvisie voor het buitengebied, is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk, want het buitengebied is iets waar we gedegen over moeten nadenken.

Ontwerp structuurvisie komt in oktober 2015

dinsdag, augustus 18th, 2015

In het Groeiend Best weekblad van 18 augustus is op bladzijde 8 te lezen dat de Ontwerp Structuurvisie begin oktober ter inzage gelegd zal worden. Dan kan iedereen kennis nemen van de inhoud en eventueel zienswijzen indienen. Gezien het voortraject van dit document zou de kou al uit de lucht moeten ...

Stand van zaken plannen De Vleut

woensdag, juli 15th, 2015

U heeft enkele verslagen van me tegoed. Het was druk de laatste tijd, dus ik heb het even in één bericht geplaatst.

Raadsbijeenkomst over het buitengebied

dinsdag, juni 9th, 2015

(Zie gemeentesite: http://www.gemeentebest.nl/bestuur/gemeenteraad/vergaderingen/46424/raadsavond.html) Op 15 juni is er vanaf 20:30 uur een raadsavond op de Hagelaarweg 25 in Best. Op die bijeenkomst wordt ook het Koersdocument Structuurvisie Buitengebied besproken.

Raadsavond Structuurvisie Buitengebied

donderdag, december 18th, 2014

Regelmatig organiseert de gemeenteraad op maandag een raadsavond, waarop diverse onderwerpen worden besproken. Op maandag 12 januari 2015 staat het onderwerp “Structuurvisie Buitengebied” op de agenda. Gezien uw betrokkenheid bij dit onderwerp informeren wij u hierbij over de bijeenkomst en nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te ...

Toekomst visie buitengebied Best

dinsdag, november 18th, 2014

Wie had durven dromen dat we hier nu zouden staan. Roland van Pelt trok zich terug uit het project rond buurtschap De Vleut en de gemeente heeft ook echt haar oor bij de bewoners van het buitengebied te luisteren gelegd. Samen staan we daadwerkelijk sterk en dat is een goede zaak. We ...

Structuurvisie Buitengebied

zondag, oktober 19th, 2014

De gemeente heeft de bewoners van onder andere De Vleut de kans gegeven om de eerder door de gemeente opgestelde structuurvisie te herstellen. We hebben als bewoners in De Vleut namelijk massaal aangegeven dat zowel de opstelprocedure als de inhoud van de bestaande structuurvisie een schande is. De gemeente heeft daarop de ...