Planschade

zaterdag, juni 29th, 2013

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. De vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo ...

Het einde van een eeuwenoude boerderij

vrijdag, juli 13th, 2012

Het pand op de Sint-Oedenrodeseweg 22 in Best is oud, heel oud. Het is zo oud dat de voormalige bewoners zelfs niet bij benadering konden aangeven wanneer het oudste deel van het pand gebouwd werd. Een historisch pand dus, waarvan ook een vooroorlogse foto bewaard is gebleven. Toen was het pand nog ...

Bijeenkomst Duurzaamheid een succes

woensdag, september 23rd, 2009

22 september organiseerde de gemeente Best een seminar over duurzaamheid. Een bijeenkomst waar alle inwoners van Best bij uitgenodigd waren. Uiteindelijk waren er ongeveer 70 personen.

De groei van Best

vrijdag, augustus 28th, 2009

Enkele jaren geleden werd de bevolking gevraagd haar mening te geven over de toekomst van Best. De 2005-2020 sessies. Hoewel de meerderheid van de aanwezigen geen heil zag in verdere grote groei van Best, was het college en de gemeenteraad toch de mening toegedaan dat Best nog verder zou groeien en ...

Berlijnse muur rondom tennisvelden

donderdag, augustus 27th, 2009

Eén van de ideeën rondom het plan Schutboom is om een muur van 5 meter hoog rondom de tennisvelden te leggen, zodat direct achter die muur en dus vlak naast de tennisvelden huizen kunnen worden gebouwd.

Bijeenkomst woninginbraken

maandag, februari 9th, 2009

Zoals in de Bewonersoverleggen besproken, hebben we in Best te maken met een toename van woninginbraken. De politie probeert met extra inzet en onderzoeken deze toename te reduceren en hiermede de woninginbraken op te lossen. Dit lukt ons natuurlijk niet alleen en we hebben hierbij de hulp van bewoners hard ...

Gaat het centrumplan nog door?

maandag, februari 2nd, 2009

Binnen de Bestse politiek is er steeds minder de wil aanwezig om het Centrumplan nog door te zetten. Er zijn waarschijnlijk al miljoenen uitgegeven en dan gaan we alles stopzetten? De vraag is nu of "Nee" tegen het Centrumplan ook "Nee" is tegen de vernieuwing van het Bestse centrum. Het is makkelijk "Nee" ...