Tijd om verder te kijken

16 november, 2017 | door tlassing |

De burgemeesterskwestie is een heel vervelende zaak die is voortgekomen uit wat we achteraf een reeks van inschattingsfouten kunnen noemen.

Er was afgesproken dat de burgemeester in Best zou komen wonen. Hij hield hier ook een appartement aan, maar schreef zich nooit officieel als inwoner van Best in. Kwestie van niet compleet heldere afspraken, maar op zich losstaand nog geen halszaak.

Vervolgens gaf de burgemeester in december 2016 te kennen dat hij nog tijdens zijn eerste ambtsperiode terug naar Boxtel wilde verhuizen. Dát was tegen de gemaakte afspraken in, en op dat moment kwam ook het eerste punt ineens uit. Er werden enkele vragen gesteld en er kwamen interviews met gemeenteraadsleden in de krant en daarop ontstond het derde punt.

De burgemeester reageerde vanuit emotie en gaf nog voor het openbare debat aan niet voor een volgende termijn te gaan. In feite was daarmee de zaak al beklonken, nog voor deze besproken was. Het feit dat de burgemeester zich dan ook nog ziek meldde was voor het debat over deze zaak geen goede zaak. De kans dat Anton van Aert nog tijdens zijn huidige ambtsperiode terug komt is door zijn aanhoudende absentie nu vrijwel nihil geworden en vanuit dat gegeven heeft de gemeenteraad besloten dat beter nu al gezocht kan worden naar een nieuwe burgemeester.

Jammer, maar het feit ligt er dat de tot dan toe goed functionerende burgemeester in feite vooral door eigen handelen in een hoek gedreven is waar hij zelf niet meer uit wilde komen. Het feit dat enkele gemeenteraadsleden nog voor het debat zichzelf uitspraken was misschien niet handig, maar stond hen wel vrij. Het staat immers iedereen vrij er iets van te vinden. Dat er echter een besluit van de gemeenteraad zou liggen is onzin. Het debat over deze kwestie moet half november nog altijd plaatsvinden.

Het is wat mij betreft duidelijk dat het voor de burgemeester erg moeilijk was om de zaak emotioneel op afstand te houden nu het onderwerp hem persoonlijk betrof. Ik weet helaas uit eigen ervaring hoe moeilijk dat kan worden. Het ging echter om de functionaris, niet om de persoon. De functionaris had beter in moeten schatten wanneer en hoe hij terug wilde komen op een afspraak die was gemaakt. De burgemeester tekent als functionaris officieel de brieven waarbij bijvoorbeeld uitkeringstrekkers boetes en korting krijgen voor heel erg kleine ‘vergrijpen’. Als die burgemeester zelf ook afspraken en regels ‘buigt’, dan voelt dat voor de uitkeringstrekker die op een niemendalletje al 50 euro korting op de uitkering krijgt wel even zuur als deze leest dat de burgemeester zelf de regels en afspraken wat boog om een belastingvoordeel op de hypotheekaftrek van zijn andere huis in Boxtel te verkrijgen. Zeker als het dan ook nog een PVDA burgemeester betreft. Maar wat zijn politieke kleur ook zou zijn, het is een voorbeeld van de voorbeeldfunctie die JUIST een burgemeester als bewaker van de regels heeft.

Achteraf bezien was het beter geweest de verhuizing terug naar Boxtel uit te stellen tot het ingaan van de tweede termijn. Immers, nieuwe termijn, nieuwe afspraken. Daarbij had de burgemeester zijn besluit over zijn tweede termijn het beste kunnen nemen NA het openbare debat in de gemeenteraad. Immers was er dan duidelijk geweest of de kwestie echt een probleem was. Nu is de zaak enorm opgeblazen waarbij er al het besluit van de burgemeester (op emotionele gronden) ligt dat hij niet voor een tweede periode gaat. Jammer. Hij was er bijzonder geschikt voor geweest, maar het is zijn besluit en daar hebben we het mee te doen.

Nu verder.

Een nieuwe burgemeester waarbij de kwestie van de toekomst en vooral zelfstandigheid van Best hoog op de agenda blijft staan. Immers blijft de regio en dan met name de stad Eindhoven trekken aan het dossier waarbij Eindhoven de omliggende gemeentes gaat (laten) dwingen samen te gaan met Eindhoven. Anton van Aert leek geen tegenstander te zijn van die samensmelting. (Mijn persoonlijke inschatting vanuit de gesprekken en bijeenkomsten die ik hierover heb gevoerd en bijgewoond)

De meeste bewoners en de gemeenteraad willen echter op dit moment nog niet samengaan. Eindhoven is er, gezien de financiële puinhoop aldaar, nog lang niet aan toe en wij willen niet. De nieuwe beoogde burgemeester moet vooraf kleur bekennen en aangeven zich in te zetten voor het recent door de gemeenteraad genomen besluit.

Ook is er de toekomst van de energie kwestie. Kan Best, mede door samenwerkingen in de regio, energie neutraal worden? Kunnen we, en willen we ons keihard inzetten voor duurzame energie en innovatieve oplossingen in die richting? Vooralsnog is het antwoord keihard neen. We willen geen windmolens, we willen geen biogas. We willen (In Aarle) geen zonnepanelenveld. Wat willen we dan wel? Hoe kan je energie neutraal worden als je begint met “mag niet en willen we niet”? Gas uit Groningen raakt op en gas uit Rusland is niet echt een briljant idee. Kolen zijn te vervuilend en kernenergie willen we ook niet. Gas en olie vanuit Fracking uit letterlijk eigen bodem willen we ook massaal niet.

Zo kan het echter niet. We zullen uiteindelijk toch écht iets WEL moeten doen of laten we dat probleem alleen maar elders oplossen? Dit wordt in mijn ogen een mooi dossier voor de nieuwe burgemeester. De duurzame ambitie van Best is overigens afgelopen jaar veel zachter geworden. Het is nu eigenlijk geen ambitie meer. Ik vind dat persoonlijk onacceptabel. Ik heb er dan ook een fel stukje over in Groeiend Best geschreven.

De (her)ontwikkeling van het buitengebied is ook belangrijk. Veel boeren vertrekken of stoppen. Boerderijen komen leeg te staan en bedrijfsgebouwen in het buitengebied staan jaren leeg en verpauperen. Bouwen we er woningen voor in de  plaats, of kunnen er nieuwe bedrijfstakken gevestigd gaan worden?

Gaan we ook in Best een stukje serieuze dagrecreatie opbouwen? We hebben met Aqua Best al een locatie van formaat binnen de gemeentegrens. De te bouwen Groene Poort is het volgende project. Een project op een wat ongelukkige plek, want de meute aan dagrecreanten zien we ieder weekend bij het Joe Mann theater en bij ’t Boshuys en bij museum Bevrijdende Vleugels. In het noorden van De Vleut komt nog, relatief gezien, slechts een enkeling. Gaan we in staat zijn dat met de komst en ontwikkeling van de Groene Poort te veranderen? Wat gaan we nog meer ontwikkelen om de kans van slagen toe te laten nemen maar hoe houden we ook de leefbaarheid in de gaten en houden we ook de kwaliteit van het buitengebied op peil? Er is veel te winnen, maar ook veel te verliezen op dat vlak. Dit dossier wordt gedomineerd door enkele invloedrijke ondernemers die veel geld tot hun beschikking hebben. Deze ondernemers kennen ook goed de weg richting provinciale subsidies. Hoe houden we die enorme commerciële ambities binnen de perken en blijven we ons, ondanks de enorme ambities, aan de uitgangspunten vanuit de vastgestelde structuurvisie houden?

Stem of voeg toe aan:  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Bligg.be Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner

U dient in gelogd te zijn om een reactie te plaatsen.